Kaixo.
Datorren maiatzan, 17tik 21era, Pasaiak Lehen Itsas Festibala ospatuko du. Ekitaldi berezi hau eraikitzeko pertsona boluntarioak behar dira. Lagun mendizale batzuk antolakuntza barruan daude eta besteak boluntario gisa aurkeztu gara. Eta gainera, gure elkarte inguruan dauden eta laundu nahi duten pertsonen zerrenda bat egin nahi dugu; gero, antolatzaileek zer eta nola egin behar dugun jakinaraziko digute: kontrolak, informazioa, jangela-laguntza, talde-laguntza… Hori horrela, egiten ari garen zerrendan izen ematera gonbidatzen zaitugu, edo zuzenean (horretarako prestatutako formularioa dauka Festibalak). Zerrenda bulego barruan dago. Zuzendaritzako inor ez balego deitu telefono zenbaki honetara: 630 019 285 (José Manuel). Eskatzen ari garena izena, telefonoa, email-a, noiz lagundu (asteburan, astegunetan) eta bakoitzeren trebetasuna edo posibilitatea (hizkuntzak, itsas-ontziak, lanbideak…) dira.
Eskerrik asko lagunak
Hola.
El próximo mes de mayo, del 17 al 21, Pasaia va a celebrar su Primer Festival Marítimo. Para construir este especial evento se necesita personal voluntario. Algunos de nuestros compañeros mendizales son parte de la organización y otros nos hemos ofrecido como colaboradores. Pero además, hemos pensado elaborar una lista de aquellas personas que están alrededor de nuestra sociedad y desean colaborar. Posteriormente, la organización del evento nos dirá cómo y qué hay que hacer: controles, información, ayuda de comedor, acompañamiento… Por ello os invitamos a inscribiros en la lista que estamos haciendo, o bien hacerlo directamente (el Festival tiene un formulario que existe para tal fin). La lista está dentro de la oficina. Si no hay nadie de directiva podéis llamar al teléfono 630 019 285 (José Manuel). Pedimos el nombre, un teléfono de contacto, email, la disponibilidad (fin de semana, entre semana…) y las habilidades o posibilidades de cada uno (idiomas, embarcación, profesiones…).
Gracias amigos.
www.pasaiafestival.com
info@pasaiafestival.com
Amsterdam 2015
Amsterdam 2015